دسته وقایع مهم 2013

مرخصی استاد محمد علی طاهری پس از بیست و دو ماه حبس بدون مرخصی

با توجه به اخبار رسیده، استاد محمد علی طاهری، پس از بیست و دو ماه حبس بدون مرخصی، اینک در مرخصی نوروزی یک هفته ای به سر می برند. به امید آزادی بدون قید و شرط ایشان

واکنش تند مخالفین به تاسیس مرکز پژوهش و گسترش آثار و افکار استاد محمد علی طاهری در امریکا

این تصویر توسط صفحه فیسبوکی عرفانهای کاذب که زیر نظر شخص “حجت الاسلام!! حميد رضا مظاهري سيف” اداره می شود دیروز در فیس بوک منتشر شده است… فعالیت عرفانی در ایران که نامش می شود تهدید علیه امنیت ملی… حکومت،…