دسته مرخصی استاد محمد علی طاهری 2013

پایان یک هفته مرخصی استاد محمد علی طاهری

محمد علی طاهری که هیچگاه هدفی جز کاهش تنش های ذهن و جسم و روان انسانها نداشته و تلاش او همواره در جهت رشد و آگاهی انسانها بوده است، پس از یک هفته مرخصی از زندان، دوباره روانه زندان می…

دوستانی که پس از آزادی از زندان ( از ۲۲ ماه پیش) مجموعه را به سکوت دعوت کرده بودند لطفا پاسخگو باشند تا شفاف سازی شود

یک سال و ده ماه پیش بود که عده ای از مربیان عرفان حلقه، پس از آزادی از بازداشت چند روزه، از قول استاد طاهری پیام نادرست “سکوت” را به مجموعه عرفان حلقه القا کرده و در محافل خصوصی و…

مرخصی استاد محمد علی طاهری پس از بیست و دو ماه حبس بدون مرخصی

با توجه به اخبار رسیده، استاد محمد علی طاهری، پس از بیست و دو ماه حبس بدون مرخصی، اینک در مرخصی نوروزی یک هفته ای به سر می برند. به امید آزادی بدون قید و شرط ایشان