دسته دیدارهای مهم 2013

دیدار نمایندگان مرکز اینتریونیورسالیسم با دیدبان حقوق بشر سازمان ملل ایران

در شرایطی که استاد محمد علی طاهری در زندان اوین تحت شکنجه های سخت برای اعترافات تلویزیونی هستند، نمایندگان مرکز اینتریونیورسالیسم (مرکز پژوهش و گسترش آثار و افکار استاد محمد علی طاهری در کالیفرنیا) برای چندمین بار با دکتر احمد…

دیدارنمایندگان مرکز اینتریونیورسالیسم با آقای احمد شهید

شرایط سخت استاد محمد علی طاهری توسط نمایندگان مرکز اینتریونیورسالیسم بار دیگر به آقای احمد شهید (دیدبان حقوق بشر در ایران) یادآوری شد. در جلسه ای که در دانشگاه یوسی ال ای در تاریخ ۱۹ جولای برگزار شد، احمد شهید…

دوستانی که پس از آزادی از زندان ( از ۲۲ ماه پیش) مجموعه را به سکوت دعوت کرده بودند لطفا پاسخگو باشند تا شفاف سازی شود

یک سال و ده ماه پیش بود که عده ای از مربیان عرفان حلقه، پس از آزادی از بازداشت چند روزه، از قول استاد طاهری پیام نادرست “سکوت” را به مجموعه عرفان حلقه القا کرده و در محافل خصوصی و…