دسته اعتصاب غذا های 2013

اعتصاب غذای استاد طاهری در زندان از نیمه آذر ماه سال جاری

با توجه به اخبار مستند از اعتصاب غذای استاد طاهری در زندان از نیمه آذر ماه سال جاری، با خبر شدیم که وکیل شادی رصدی که از بعد از دستگیری موکلش استاد طاهری، که در زیر فشار وزارت اطلاعات، هیچ…