دسته بیانیه های کمپین

بیانیه شماره هفت کمپین بین المللی حمایت محمد علی طاهری

بروزرسانی خبر: به این وسیله به اطلاع عموم میرسانم که خوشبختانه استاد محمدعلی طاهری اکنون در صحت و سلامت بسر می برند. حامیان محمد علی طاهری در داخل و خارج از کشور: «ما نه به عنوان افرادی سیاسی و نه به…

بیانیه شماره شش کمپین بین المللی حمایت محمد علی طاهری

بیانیه ای مشترک از طرف بزرگترین کمپین حقوق بشر ایران و کمپین آزادی محمد علی طاهری منتشر شد به امضای بیش از ۲۰ زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رسیده است. در این بیانیه، کمپین آزادی محمد علی طاهری به…

بیانیه شماره پنج کمپین بین المللی آزادی محمد علی طاهری

طی هفته های گذشته اخباری مبنی بر تشدید وخامت وضعیت جسمی استاد محمد علی طاهری منتشر شد که به دنبال آن شاهد انتشار اخباری متناقض در فضای مجازی بودیم.از آنجا که بر طبق اخبار واصله این اخبار کذب  در بین…

بیانیه شماره چهار کمپین بین المللی آزادی محمد علی طاهری

گزارش کمپین بین المللی آزادی محمد علی طاهری محمد علی طاهری دگر اندیش علمی-معنوی  که با ایجاد پاپوش های امنیتی -اعتقادی-مالی-اخلاقی بیشتر از ۳/۵ سال است در زندان انفرادی بند ۲-الف زندان اوین تحت نظارت نیروهای امنیتی و اطلاعات سپاه…