این کمپین، پس از درگذشت استاد محمد علی طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا در زمستان ۱۳۹۳، از کمپین آزادی استاد طاهری به کمپین احقاق حق وی تغییر نام داد ،برای مشاهده فعالیت های کمپین در زمان حیات استاد محمد علی طاهری اینجا را کلیک کنید

کمپین بین المللی حمایت از استاد محمد علی طاهری

+1 (800) 950 74 75

مصاحبه خانم نیرومنش با بی بی سی فارسی

Publicity Team 07/17/2014

در تاریخ 15/07/2014 برنامه 60 دقیقه کانال بی بی سی فارسی مصاحبه ای با خانم شهناز نیرومنش در رابطه با نامه ی آقای محمد علی طاهری به احمد شهید انجام شد که در بخش زیر قابل مشاهده است