محمد علی طاهری کیست؟

آقای محمد علی طاهری بیش از سه دهه پیش بر اساس اندیشه و دریافتهای عرفانی که مبنای آن ارتباط با هوشمندی حاکم بر هستی بود معنویتی را پایه گذاری کرد که پس از گذشت دو دهه و تبیین و تدوین جنبه های مختلف آن از جمله شاخه های درمانی آن فرادرمانی و سایمنتولوژی، مرحله ي ارائه برای عموم رسید .

از آنجا که محتوی عرفانی این آموزه ها و خصوصآ شاخه های درمانی آن قابل تجربه برای عموم مردم است ، با وجود عدم هر گونه تبلیغات در فضای محصور ایران به سرعت رشد کرد . از سال ۱۳۸۶ خورشیدی نگرانی از محبوبیت ایشان از سوی برخی از تند رو های حکومتی ایران ،موجب جلوگیری از فعالیت ایشان از سوی مراجع امنیتی گردید و بدین ترتیب باعث گسترش هر چه بیشتر این آموزه ها شد . نیروهای امنیتی ایران به ایجاد مانع برای حضور استاد طاهری در کلاس های درس بسنده نکردند و پس از مانع تراشی های متعدد و نشر اخبارکذب در رسانه ها علیه ایشان سر انجام در فروردین ماه ۱۳۸۹ خورشیدی ایشان را دستگیر و به مدت ۶۷ روز در بازداشت انفرادی نگهداشتند .

سرانجام ایشان به توافق با بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران تن داده و تعهد کردند از بیان مطالب اعتقادی صرفنظر کرده و تنها به تحقیقات درمانی و علمی مبادرت ورزند ، اما اطلاعات سپاه پاسداران طی نامه های محرمانه به بیمارستانها و مراکز درمانی از اجرای طرحهای تحقیقاتی درمانی ایشان ممانعت به عمل آورده و از رسمیت یافتن فرا درمانی که توانسته بود بطور غیر رسمی موفقیت خود در درمان انواع بیماری ها ( ذهن ، جسم ، روان ) ترک اعتیاد ، بهبود روابط در خانواده ، کاهش ناهنجاری های اجتماعی و……….به اثبات برساند پیش گیری کردند.

با موانع ایجاد شده برای انجام طرح های تحقیقاتی در داخل کشور شاگردان ایشان در کشور های مختلف به معرفی و ارائه نظریات علمی ایشان برداختند که در نتیجه چندین دکترای افتخاری و دیپلم افتخار و کاپ و مدال نصیب ایشان شد . زمستان ۱۳۸۹ خورشیدی اوج موفقیت بین المللی استاد محمد علی طاهری در مراکز علمی خارج از کشوربود که حکومت این ارایه علمی را تاب نیاورد و سرانجام منجر به دستگیری مجدد ایشان در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰  شد و با ارایه گزارشات غلط و ناقص از نظریات ایشان به مراجع تقلید مبنی بر ارتداد و وجوب اعدام از سوی حفاظت و امنیت سپاه پاسداران در بند 2 الف اوین تحت سخت ترین آزار و شکتجه روانی قرار گرفت و سرانجام در تاریح ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ به دادگاه فرمایشی-تشریفاتی فرا خوانده شد.

در این ۹ ماه بازجوو بازپرسان ایشان با ارائه حکم جعلی اعدام از یک طرف و تهدید خانواده و شاگردان ایشان از سوی دیگر تحت شدید ترین شکنجه های روانی قرار گرفته و در حالی که امکان هیچ گونه تماس با خانواده و وکیل را نداشتند و خانواده و وکیل ایشان هم بدلیل تهدیدات نیروی های امنیتی عملآ مجبور به همکاری با آنان شده بودند. پس از ۹ ماه بازداشت انفرادی سرانجام در دادگاه از عدم صحت دعاوی بازجویان و بازپرس( آقای اسدی) مطلع گردید و درجریان پرونده سازی و ایجاد پاپوش امنیتی و اتهامات بی اساس متعدد از جمله دخالت در امر پزشکی و توهین به مقدسات و تماس با زن نا محرم ( به استناد یک قطعه فیلم که برای کنترل یک خانم در وضعیت عدم تعادل در کلاس درس تنها با گرفتن مچ او در حضور ۳۰۰ دانش پژوه ) بدون آنکه در دادگاه به ایشان اجازه دفاع داده شود به حکم قاضی پیر عباسی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعذیری ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و ۷۴ ضربه محکوم گردیدند و دادگاه تجدید نظر نیز بدون توجه به مستنداتی از آثار قلمی ایشان که در پرونده موجود بود و دفاعیاتی که به آن افزوده شد این حکم را مورد تایید قرارداد

ایشان  در طول تمام مدت بازداشت هرگز به بند عمومی منتقل نشده ؛ جز آنکه هر از چند گاهی ( دو یا سه بار) با اهداف و مقاصد خودشان،در همان وضعیت قرطینه بعنوان هم سلولی کنار ایشان قرار میدهند . در تمام این مدت با ایجاد فشاروتهدید بر خانواده و وکیل ایشان و جو سازی از طریق نفویهایشان در داخل جمعیت عرفان حلقه و بارداشت برخی از هواداران به منظور ایجاد جو ارعاب و تهدید و استفاده از هواداران آزاد شده برای انتشار اخبار کذب در بین مجموعه و بادادن وعده های واهی آزادی ، جمعیت میلیونی عرفان حلقه را در سکوت نگه داشته اند و با آنکه افرادی در داخل کشور سعی در انجام تحرکاتی داشتند، نگذاشتند که این حرکت هابه انجام برسد. شاگردان ایشان در خارج از کشور با انجام مصاحبه با رسانه ها ، تشکیل کمپین جمع آوری امضا رایزنی با مسولین با مجامع حقوق بشر و شکل دهی تظاهرات به حمایت از ایشان در کشورهای آمریکا کانادا انگلیس آلمان استرالیا و سوئد ، سعی در رساند پیام مظلومیت ایشان به جهانیان را نمودند . طی تماسهای که با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، از طریق شاگردان آقای طاهری انجام شد و سرانجام با ارایه گزارش مکتوب مفصل و گفتگوی حضوری با آقای احمد شهید در آمریکا و کانادا در مارس ۲۰۱۴ نام آقای طاهری وایدئولوژی ایشان اینتریونیورسالیزم (عرفان حلقه- فراکل نگری) بعنوان گروهی عقیدتی که تحت فشار حکومت ایران هستند درج گرفت.

مخالفان آقای طاهری که در پوشش موسسهء بهداشت معنوی ( که به صورت غیر رسمی زیر مجموعه ی اطلاعات سپاه پاسدران است) فعالیت می کنند و در این سه سال بافرصت ایجاد شده در اثر جو ترس و ارعاب حاکم و باور سکوت و عدم هرگونه فعالیت برای بهتر شدن وضعیت استاد طاهری در بین اکثریت پیروان ایشان ، مخالفان ایشان با اتکا به بودجه های تامین شده از طریق برخی مراجع دینی-حکومتی و استفاده از امکانات رسانه ای عمومی ( رادیو تلویزیون و روزنامه ها ) فرصت کافی بدست آوردند تا با طرح اتهامات و شکایات جدید ، پرونده ایشان را که همچنان باز نگهداشته شده بود ، به منظور جاری ساختن احکام جدید و طولانی کردن مدت حبس ایشان و در نهایت اجرای حکم ارتداد برای ایشان . دوباره فعال سازند . در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۳ برای تحت فشار قردادن جریاناهای عرفانی قانونی را مجلس به تصویب رساندند که درآن عرفان های نو ظهور را همسو با جریانهای شیطان پرستی تلقی نمودند تا ازاین طریق بتوانند حکم ارتداد رابرای طرفداران این عرفانها که صدر آن عرفان حلقه است جاری نمایند .

نامه ای از آقای محمد علی طاهری که با اتهامات واهی و ساختگی با پاپوش های امنیتی بدون محاکمه منصفانه و علنی بیش از سه سال در سلول انفرادی بسر میبرند ، در بهار ۱۳۹۳ پس از طی مراحل دشوار در آمریکا بدست خانم شهناز نیرومنش رسید  در بهار ۱۳۹۲ وقتی که ایشان در مرخصی مشروط ۶ روزه ( حبس خانگی) بسر میبردند در مورد این نامه بصورت تلفنی با خانم شهناز نیرومنش صحبت کردند (که فایل صوتی آن ضمیمه است ). در این نامه که به تاریخ 5/1/92 منتشر میگردد ، ایشان صراحتا ضمن برشمردن موارد نقض حقوق بشر و تخلفات قضات ، دادگاه ، بازپرس ، بازجو ها و سایر مرتبطین در مورد خود و دیگر زندانیان آماده گی خود را برای دادن شهادت حضور و ارائه گزارش در خصوص تخلفات حقوق بشری سازمان اطلاعا ت سپاه پاسداران،بازپرس و بازجوها در زندانهای ایران اعلام نموده اند

محمد علی طاهری بنا بر اعلام عمومی و صریح مسئول کمپین بین المللی حمایت از آزادی وی ۴ ماه قبل، (در مصاحبه ای با وبسایت گویا نیوز) ، در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ در شکنجه گاههای خانگی وزارت اطلاعات خارج از زندان اوین، به دلیل ضعف شدید بدنی ناشی از اعتصاب غذاهای پیاپی و در زیر شکنجه برای اقرار و اعتراف به نفی آوزه هایش، درگذشته است. پس از اعلام این خبر توسط شهناز نیرومنش مدیر کمپین بین المللی حمایت از محمد علی طاهری، تجمعی در تهران توسط شاگردان و هوادران آقای طاهری در روزی که ادعا می شد قرار است دادگاهی برای وی برگزار شود، انجام شد و تجمع کنندگان اعلام کردند که خواستار ملاقات با وی و اطمنیان از سلامتی وی هستند؛ ولی پس از تحقیقات به عمل آمده و روشن شدن نمایشی بودن این دادگاه و عدم حضور آقای طاهری در دادگاه انقلاب، نگرانی ها از فقدان وی بیش از پیش افزایش یافت

سپس در فروردین ۱۳۹۴ نیروهای امنیتی که در مقابل درخواست جمعی شاگردان برای رویت معلمشان با سوال “استاد محمد علی طاهری کجاست؟” قرار گرفته بودند، با انتشار فیلمی جعلی و مونتاژ شده که تصاویر آن به سالهای اول حبس طاهری برمیگشت و با تصاویری از سومین وکیل انتسابی مونتاژ شده بود، تلاش کردند به هواداران بقبولانند که آقای طاهری زنده است تا جو متشنج هواداران وی را آرام نگه داشته و با ایجاد آرامش کاذب، از تجمعات بعدی جلوگیری کنند. پس از گذشت تقریبا سه ماه و درج اخباری غیر رسمی مبنی بر تشکیل دادگاه های بعدی محمد علی طاهری که بر اساس پیگیری های انجام شده و شهادت شاهدان عینی، او در هیچکدام از آنها حضور نداشته است، مسئولین پرونده با کمک علیزاده طباطبایی وکیل حکومتی، برای ایجاد انحراف در افکار عمومی از خبر درگذشت محمد علی طاهری،دست به ابتکاری جدید زده و با انتشار شایعه ابلاغ حکم اعدام آقای طاهری در خبرگزاری های امنیتی تسنیم وبدنبال آن در چند خبرگزاری دیگر از جمله بی بی سی فارسی، توانستند صورت مساله قبلی و نگرانی شدید از درگذشت وی را در اذهان عمومی کمرنگ کرده و ذهن ها را با شایعه حکم اعدام مشغول کنند و از طرفی با دردست گرفتن مهار عده ای از شاگردان او که خواهان انجام حرکتی برای کمک به معلمشان بوده، ولی از بازیهای پشت پرده بیخبر بودند،این پتانسیل را نیز با تشکیل کمپین نه به اعدام محمد علی طاهری هرز ببرند؛ این در حالی است که خبر حکم اعدام محمد علی طاهری درست چند ساعت پس از انتشار در سایت امنیتی تسنیم، توسط وبسایت خبری قوه قضاییه تکذیب شد و سپس دوباره توسط وکیل وی تایید گشته است. تمام این اتفاقات درست یک روز پس از طراحی و آغاز بکار وبسایتی به نام محاکمه رخ میدهد که خود را حامی محمد علی طاهری معرفی کرده،با درج سرگذشت وی که برای اکثر مخاطبین جالب توجه است،آنان را بسوی خود جذب نموده و سپس دفاعیات دروغین از وی منتشر کرده است. دفاعیاتی که به فرض محال اگر هم درست باشد، در دادگاه غیر علنی تنها و تنها در اختیار قاضی پرونده و بازجوها بوده است

در هفته های  گذشته “کمپین بین المللی علیه اعدام” با صدور بیانیه ای در این باره نوشت: «حکومت اسلامی ایران، با یک بازی خطرناک سعی در سرکوب تمام و کمال این حرکت داشته و در مقابل اعتراضات و تجمعات و یا ارسال نامه‌های اعتراضی و طومارهای اعتراضی فعلاً به همین بازی ادامه می‌دهد. یک روز می‌گوید طاهری به اعدام محکوم‌شده، روز دیگر می‌گوید این حکم هنوز تائید نشده است، یک روز می‌گوید دادگاهی می‌شود و روز دیگر از وکالت یکی از وکلای او جلوگیری می‌کند و یک روز می‌گوید تکلیف او معلوم نیست و روز دیگر تعدادی از طرفداران او را به زندان‌های طولانی‌ مدت محکوم می‌کند.» جمعی از هواداران محمد علی طاهری که روی خبر فقدان و درگذشت وی پافشاری می کنند، معتقدند حکومت قصد دارد با مخفی نگه داشتن خبر فوت این معلم معنوی ، دست نویس ها و پیغام هایی ساختگی منتسب به وی را منتشر کند که هم مسیر این جریان عرفانی و هم آموزه هایی که وی جانش را برای آنها گذشته را منحرف خواهد کرد و علاوه بر آن سعی دارند با انتشار اخبار ساختگی دادگاه و نقل قولهای در قالب دفاعیه از قول آقای طاهری ،چهره او را بعنوان کسی که شجاعانه جانش را پای اثبات عقیده اش گذاشت و حاضر به نفی اعتقاداتش و همکاری با حکومت مدعی دینداری نشد،به کسی که در دفاعیاتش از اعتقاداتش برگشته و یا بخشی از آنها را زیر سوال برده تقلیل دهند