این کمپین، پس از درگذشت استاد محمد علی طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا در زمستان ۱۳۹۳، از کمپین آزادی استاد طاهری به کمپین احقاق حق وی تغییر نام داد ،برای مشاهده فعالیت های کمپین در زمان حیات استاد محمد علی طاهری اینجا را کلیک کنید

کمپین بین المللی حمایت از استاد محمد علی طاهری

+1 (800) 950 74 75

حکم بنیانگذار عرفان حلقه به اتهام “افساد فی‌الارض” صادر می‌شود

Publicity Team 05/10/2015

در حالیکه ۴ ماه ازشهادت مظلومانه استاد محمد علی طاهری،اندیشمند،عارف،دگر اندیش و معلم معنوی، در شکنجه گاههای وزارت اطلاعات و امنیت واطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگذرد،رسانه ها حتی برخی از آنان که خود را مدافع حقوق بشر میدانند،با انتشار اخبار دروغ از زبان وکیل دست نشانده حکومت و خانواده، بر تشکیل دادگاههای دروغی و صوری، مهر تایید میزنند تا بر شهید شدن مظلومانه و مرگ انتخابی ایشان بر سر عقیده اش سرپوش بگذارند در حالیکه استاد محمد علی طاهری ۴ ماه قبل در یازدهمین اعتصاب غذا و در زیر شکنجه، کالبد فیزیکی اشان را ترک گفته اند.
شاگردان استاد محمد علی طاهری امروز از خود میپرسند:
آیامجامع بین المللی و رسانه ها باید به اخبار ساختگی و دروغ در باره ایشان که از طرف خانواده و وکیل وابسته حکومتی منتشر میشود مهر تایید بزنند؟ در حالیکه آقای طاهری در نامه ی خود به گزارشگر ویژه سازمان ملل تاکید میکند که خانواده ام تحت فشار است و همان نامه ارسالی برای آقای شهید هم ، نه از طریق خانواده ونه وکیل، بلکه از طریق یکی از شاگردانش (مسئول کمپین حمایت از ایشان) به دست او میرسد.چرا برخی از رسانه ها و کسانی که خود را فعال حقوق بشر مینامند به خواست خانواده که در فشار نیروهای حکومتی و در حال همکاری با بازجوها و شکنجه گران استاد طاهری هستند، دسترسی این کمپین را به تریبون های اطلاع رسانی بین المللی محدود کرده اند؟آیا این رسانه ها هم با حکومت حقیقت ستیز ایران همدست هستند یا خودشان هم ازقاتلان استاد طاهری که پشت چهره ی خانواده و وکیل مخفی شده اند رودست خورده اند؟

https://goo.gl/Li9TSw