این کمپین، پس از درگذشت استاد محمد علی طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا در زمستان ۱۳۹۳، از کمپین آزادی استاد طاهری به کمپین احقاق حق وی تغییر نام داد ،برای مشاهده فعالیت های کمپین در زمان حیات استاد محمد علی طاهری اینجا را کلیک کنید

کمپین بین المللی حمایت از استاد محمد علی طاهری

+1 (800) 950 74 75

تظاهرات در مقابل نمایندگی سازمان ملل در تهران انجام خواهد شد

Publicity Team 07/24/2014

New Yorkبر اساس اخبار رسیده، فردا پنج شنبه ۲ مرداد ساعت ۱۱ صبح روبروی “دفتر سازمان ملل در تهران” تجمع اعتراضی صلح آمیزی برای حمایت از استاد محمد علی طاهری توسط همراهان عرفان حلقه در تهران برگزار خواهد شد. این خبر هنوز به تایید نهایی نرسیده و تنها جنبه اطلاع رسانی دارد.

آدرس دفتر سازمان ملل: تهران، خیابان پاسداران بلوار شهرزاد

اخبار بعدی در رابطه به اطلاع خواهد رسید.