استاد محمد علی طاهری بیش از سه دهه پیش بر اساس اندیشه و دریافتهای عرفانی که مبنای آن ارتباط با هوشمندی حاکم بر هستی بود معنویتی را پایه گذاری کرد که پس از گذشت دو دهه و تبیین و تدوین جنبه های مختلف آن از جمله شاخه های درمانی آن فرادرمانی و سایمنتولوژی، مرحله ي ارائه برای عموم رسید .
از آنجا که محتوی عرفانی این آموزه ها و خصوصآ شاخه های درمانی آن قابل تجربه برای عموم مردم است ، با وجود عدم هر گونه تبلیغات در فضای محصور ایران به سرعت رشد کرد . از سال ۱۳۸۶ خورشیدی نگرانی از محبوبیت ایشان از سوی برخی از تند رو های حکومتی ایران ،موجب جلوگیری از فعالیت ایشان از سوی مراجع امنیتی گردید و بدین ترتیب باعث گسترش هر چه بیشتر این آموزه ها شد . نیروهای امنیتی ایران به ایجاد مانع برای حضور استاد طاهری در کلاس های درس بسنده نکردند و پس از مانع تراشی های متعدد و نشر اخبارکذب در رسانه ها علیه ایشان سر انجام ایشان را دستگیر کردند.

صحت خبر آزادی استاد محمد علی طاهری

ر پی انتشار اخباری مبنی بر آزادی استاد طاهری عزیز از ۲ روز قبل٬از آنجا که ایشان از ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ در شرایطی نظیر مرخصی خانگی مشروط به عدم ارتباط آزادانه با افراد بسر می بردند، انتشار هرگونه اظهار نظری را قبل از اطمینان از موثق بودن خبر، شایسته ندیدم.... ادامه

به این وسیله به اطلاع عموم میرسانم که خوشبختانه استاد محمدعلی طاهری اکنون در صحت و سلامت بسر می برند

طبق مستندات تایید شده ای که در هفته های اخیر دریافت شد٬خوشبختانه استاد محمدعلی طاهری علیرغم تحمل مشقات فراوان و از سر گذراندن بازیهای چند لایه ی نیروهای امنیتی و دیگر دست اندر کاران حکومت در ایران٬ اکنون در صحت و سلامت بسر می برند. در همین رابطه همه عزیزان را در خصوص قضاوت در باره ی آنچه که بر ما و بر این جریان در این سالها گذشت به صبوری دعوت میکنم تا حقایق در زمان مناسب روشن شود.... ادامه