این کمپین، پس از درگذشت استاد محمد علی طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا در زمستان ۱۳۹۳، از کمپین آزادی استاد طاهری به کمپین احقاق حق وی تغییر نام داد ،برای مشاهده فعالیت های کمپین در زمان حیات استاد محمد علی طاهری اینجا را کلیک کنید

کمپین بین المللی حمایت از استاد محمد علی طاهری

+1 (800) 950 74 75

اعتراف زیر شکنجه دکتر محمد علی طاهری-تکذیب اعترافات

admin 08/10/2011

در پی دستگیری استاد محمد علی طاهری، اعترافات تلویزیونی از ایشان مبنی بر بی اساس بودن و حرام بودن عرفان حلقه کسب شد. آقای طاهری که از پیش پیشبینی این اعترافات اجباری را داشتند در طی یک دست نوشته و پیام ویدیویی مفاد اعترافات را مکذوب کردند.

untitled