این کمپین، پس از درگذشت استاد محمد علی طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا در زمستان ۱۳۹۳، از کمپین آزادی استاد طاهری به کمپین احقاق حق وی تغییر نام داد ،برای مشاهده فعالیت های کمپین در زمان حیات استاد محمد علی طاهری اینجا را کلیک کنید

کمپین بین المللی حمایت از استاد محمد علی طاهری

+1 (800) 950 74 75

گفتگوی اعضای عرفان حلقه با احمد شهید در لس آنجلس

admin 06/30/2014
سوال:
آقای شهید، سپاس برای تمام فعالیت های شما درباره ی حقوق بشر در ایران. من نماینده مرکز غیرانتفاعی اینتریونیورسالیسم هستم که در معرفی و گسترش ایدئولوژی عرفان حلقه فعالیت می کند.
ما در ایران و جهان بیش از یک میلیون پیرو داریم. همانطور که میدانید، عرفان حلقه توسط استاد محمد علی طاهری بنیانگذاری شده و او از ماه مِی سال ۲۰۱۱ (اردیبهشت ۱۳۹۰) تا اکنون بخاطر آموزه های معنوی اش در زندان است. او زیر شکنحه و عذاب بوده است و به اعدام نیز تهدید شده است، او هم اکنون اعتصاب غذا کرده است. اگرچه بعضی از اعضای فعال ما با شما بارها صحبت کرده اند و گزارشاتی که بیانگر وضعیت استاد طاهری بود را به شما ارائه داده اند، اما ما هیچ توجهی از شما و سازمان ملل ندیده ایم. برنامه ی شما برای استاد محمد علی طاهری و سایر زندانی های عقیدتی در ایران چیست؟ سپاس مجدد.
جواب:
متشکرم، بله من در مورد آقای طاهری اطلاع دارم.اگر موضوع ضروری است مانند شکنجه کردن کسی یا عذاب دادنش یا برنامه ریزی برای اعدامش ما در موردش صحبت خواهیم کرد و در آخر سال گزارش خواهیم کرد اما قانون های بین المللی کشورها دادن یک شانس عادلانه است,سپس ما میتوانیم در سطح عمومی در سایر کشورها برای دانستن اینکه این ارتباطات در موارد بسیار تاثیرات موثری داشته چرا که آنها متوجه میشوندکه کسی راجع به این موضوع صحبت میکند، در این مورد من درباره ی شرایط نوشته ام و فکر میکنم که یک موضوع پزشکی بود من فکر نمیکنم که ما هیچ پاسخی از آن داشتیم و معمولا ما نتیجه میگیریم و اگر گزارش منتشر شده این بدان معنا نیست که ما در این مورد هیچ کاری انجام نداده ایم و گزارشات من در باره ی کسانی است که پیروانی دارند و نه کسانی که کاری اشتباه انجام داده اند، بنابراین اگر درخواست ضروری وجود دارد، ترکیبی از چیزهای مختلفی هم وجود دارد و علاوه بر آن در UNیک میزی وجود دارد که ما گفت وگوهایی با ایران در زمان های مختلفی خواهیم داشت و موضوعاتی در ایران برای گفتوگو در بر دارد.
سوال:
آیا با دولت ایران صحبت کرده اید؟
جواب:خیر,ما هیچ تعاونی با دولت ایران نداشته ایم و من سه دیدار با دولت ایران داشته ام که اولین آن درباره ی قانون شریعت بود دیگری درباره ی توافق همکاری بود و من همچنان منتظر سومی هستم که در رابطه با اقلیت ها هست و من درباره ی موضوع سلامتی بعضی از زندانیان نگران هستم اما همانطور که میدانید، در محدوده کارهایی که میتوانم انجام دهم محدودیت هایی وجود دارد.
سوال: آيا جمع آوری امضا از نظر شما کمک می کند؟ ما چه کاری باید انجام دهیم؟
جواب:
یقینا” کار خواهد کرد. اگر ایران بداند که سایر کشورها نیز از این موضوع باخبرند اگر شما بتوانید کشورهای دیگری در در UNپیداکنید یا رهبران با ایمان دیگری که بیشتر نگرانند همچنین عریضه های مردمی در ایران کمک خواهد کرد اگر آنها خود را با امضای عریضه شان در معرض خطر نیاندازند، هرچه که میتوانید انجام دهید
تا نگرانی مردم را بیان کنید کمک خواهد کرد
Question: Mr shahid thank you for your works about human right in Iran. I am representing
Interuniversalism non profit organization which is active in spreading Erfan halgeh ideology. We have more than a million followers in Iran and all over the world As you may know erfan halgheh is founded by Master Moahammad Ali taheri and he is in prison because of his spiritual teachings since may 2011.
MEETING WITH AHMED SHAHEED IN LOS ANGELES, UCLA
Listen to this meeting:
 He is been under torture and thread to execution and now he is on hunger strike. Although our active members have talked to you several times and submitted many reports on master taheris condition in prison, we haven’t seen any attention from your side and united nation. What are your plans for master mohammad ali taheri and other religious prisoners? Thank you again.
Answer: Thank you, Yes I know about Mr Taheri’s Case. If the subject is urgent, Like if somebody’s being tortured or scheduled to be executed, We would talk about it And report them at the end of the year but in international rules the country is to be given a fair chance,then we can go public for other countries to know about that This communication goes to them in many cases it would be some improvements because they noticed that somebody has taken notes or somebody’s talking about it, On this case also I wrote about the situation I think it was a medical issue I Don’t think we have a response on that and typically we get results but if the report is published it doesn’t mean that we haven’t done anything about it and my reports are about people who have no other means to be noted My reports are usually about people who have Followers rather than a guy who has done something wrong, So if there’s an urgent appeal there’s a mixture of different things that we do in addition to me In UN there is a desk who would have some conversation with Iran at different times and all of these comprise the The UN’s approach to deal with issues in Iran,
Question: Have talked to Iranian government?
Answer: no we don’t get cooperation with Iranian government I’ve had three meetings with the Iranian government first was about sharia law The other one was about a promise cooperation but I’m still Waiting for it Third one was issues with minorities I have been concerned about the health issues and some of the prisoners But you know there are limitations of what I can do,
Question: We are wondering if petitions would work? What should we do?
Answer: The answer is that it would work specially if Iran knows all the other countries are aware of this if you can find other countries in UN or other faith leaders they would be more concern Also petition from people in Iran Will help if they would not expose themselves to danger by signing the petition in Iran anything you can do to express concern will help