این کمپین، پس از درگذشت استاد محمد علی طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا در زمستان ۱۳۹۳، از کمپین آزادی استاد طاهری به کمپین احقاق حق وی تغییر نام داد ،برای مشاهده فعالیت های کمپین در زمان حیات استاد محمد علی طاهری اینجا را کلیک کنید

کمپین بین المللی حمایت از استاد محمد علی طاهری

+1 (800) 950 74 75

محمد علی طاهری کجاست؟

admin 01/26/2015

در حالیکه هفته هاست استاد محمد علی طاهری دیگر در زندان اوین نیستند،در روزهای اخیرشایعات کذبی مبنی بر سلامی ایشان و دیدار اشان با وکیل و افراد خانواده در سطح وسیع منتشر شده که حکایت از هراس معاندان از عکس العمل شاگردان استاد در صورت مطلع شدن از وضعیت اسفبار ایشان دارد.در این شرایط تنها راه مطلع شدن از سرنوشت ایشان ،درخواست اعتراضی و تقاضای رویت ایشان است