این کمپین، پس از درگذشت استاد محمد علی طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا در زمستان ۱۳۹۳، از کمپین آزادی استاد طاهری به کمپین احقاق حق وی تغییر نام داد ،برای مشاهده فعالیت های کمپین در زمان حیات استاد محمد علی طاهری اینجا را کلیک کنید

کمپین بین المللی حمایت از استاد محمد علی طاهری

+1 (800) 950 74 75

دوستانی که پس از آزادی از زندان ( از ۲۲ ماه پیش) مجموعه را به سکوت دعوت کرده بودند لطفا پاسخگو باشند تا شفاف سازی شود

admin 03/23/2013

یک سال و ده ماه پیش بود که عده ای از مربیان عرفان حلقه، پس از آزادی از بازداشت چند روزه، از قول استاد طاهری پیام نادرست “سکوت” را به مجموعه عرفان حلقه القا کرده و در محافل خصوصی و عمومی سکوت کردن را به سود استاد و فعالیت های بین المللی را به ضرر ایشان قلمداد کردند.

اما برخلاف این گفته ها، امروز که استاد طاهری پس از ۲۲ ماه زندان، به مرخصی آمده اند، شاهد هستیم که حتی همین مرخصی کوتاه مدت را از “عدم سکوت” در مقابل ظلم ظالمان دارند.

دوستانی که مجموعه را به سکوت دعوت کرده بودند لطفا پاسخگو باشند تا شفاف سازی شود