این کمپین، پس از درگذشت استاد محمد علی طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا در زمستان ۱۳۹۳، از کمپین آزادی استاد طاهری به کمپین احقاق حق وی تغییر نام داد ،برای مشاهده فعالیت های کمپین در زمان حیات استاد محمد علی طاهری اینجا را کلیک کنید

کمپین بین المللی حمایت از استاد محمد علی طاهری

+1 (800) 950 74 75

درخواست دیر هنگام نماینده پارلمان کانادا از دولت

admin 03/26/2015

بیشتر از ۴ ماه قبل شاگردان استاد محمد علی طاهری در جریان تظاهرات حمایت از معلمشان نامه درخواستی با بیش از۲۰۰ امضاء از شهروندان ونکوور کانادارا برایMr. Andrew Saxton نماینده پارلمان کانادا ( (North Vancouver, CPC)
با موضوعیت درخواست دولت کانادا از دولت ایران مبنی بر آزادی استاد محمد علی طاهری ارسال داشتند که دوروز قبل این درخواست به نتیجه رسید و آقای آندره ساکستون در پارلمان از استاد طاهری سخن گفت؛
و متاسفانه چه دیر!
ایکاش این حرکت ها سه سال قبل آن زمان که شاگرد نماهای خیانتکار به معلمشان، بدروغ از قول استاد پیام سکوت دادند و یا دوسال قبل ،آن زمان که استاد در دیدار نوروزی شبهه ها را برداشتند و گفتند که هیچگاه موافق سکوت نبوده اند و تکلیف همه را برای فعالیت حقوق بشری معلوم کردند و باز هم خانواده ی استاد یا ایجاد شائبه ی سیاسی شدن مجموعه عرفان حلقه را از هر حرکتی منع کردند و ساکت نگهداشتند و یا لا اقل یکسال قبل که استاد خود به دادخواهی خویش برآمدند و نامه ای را برای آقای شهید از زندان بیرون دادند و باز هم شاگرد نماها و خانواده توصیه به سکوت داشتند،اینکارها انجام میشد.
آنزمان که باید از تو حمایت میکردند ،سکوت کردند و اینک که رفته ای بانگ حمایت از تو را سرداده اند تا صدای خونخواهیت شنیده نشود!!