این کمپین، پس از درگذشت استاد محمد علی طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا در زمستان ۱۳۹۳، از کمپین آزادی استاد طاهری به کمپین احقاق حق وی تغییر نام داد ،برای مشاهده فعالیت های کمپین در زمان حیات استاد محمد علی طاهری اینجا را کلیک کنید

کمپین بین المللی حمایت از استاد محمد علی طاهری

+1 (800) 950 74 75

خبری فوری دشمنان عرفان حلقه و استاد طاهری در صدد تهیه و پخش اعترافاتی جدید از ایشان هستند

admin 11/09/2012

شنیده هایی موثق حاکی از آن است که دشمنان عرفان حلقه و استاد طاهری در صدد تهیه و پخش اعترافاتی جدید از ایشان هستند همراهان عزیز آمادگی مقابله با این حمله جدید را با روشنگری در رسانه ها و با وحدت و همدلی و اعلام ارتباط های لازم در روح جمعی داشته باشیم.
به یاری خدا این ترفند جدید همچون حملات قبلی دشمنان باعث رشد سریع تر آموزه های این عرفان خدا محور در سر تا سر جهان خواهد شد.
با آرزوی آزادی استاد طاهری عزیز