این کمپین، پس از درگذشت استاد محمد علی طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا در زمستان ۱۳۹۳، از کمپین آزادی استاد طاهری به کمپین احقاق حق وی تغییر نام داد ،برای مشاهده فعالیت های کمپین در زمان حیات استاد محمد علی طاهری اینجا را کلیک کنید

کمپین بین المللی حمایت از استاد محمد علی طاهری

+1 (800) 950 74 75

تظاهرات هامبورگ – آلمان

admin 09/01/2013
به گزارش خبرنگار حلقه نیوز در هامبورگ، تظاهر کنندگان از این تظاهرات بشر دوستانه برای معرفی هرچه بیشتر این  دانشمند و عارف در بند ایرانی استفاده کرده و با پخش بورشورهایی به زبان آلمانی به رهگذران این چهره علمی را به صدها نفر شناساندند.
همچنین در انتهای این تظاهرات، یکی از تظاهرکنندگان به نمایندگی از جمعیت عرفان حلقه آلمان، اهداف این تظاهرات را به زبان فارسی و انگلیسی برای حاضرین قرائت کرد که به شرح زیر است:
 ما امروز، برای اعتراض علیه دستگیری های خودسرانه و محکومیت آقای محمد علی طاهری در اینجا جمع شده ایم. کسی  که زندگی اش به دلیل شکنجه های شدید جسمی و  روحی در معرض خطر است.
ما شکنجه های وحشیانه و  اعدام های ساختگی را محکوم می کنیم، نگه داشتن ایشان را در سلولهای انفرادی، که از ابتدای دستگیری شان از تاریخ ٤ می ٢٠١١  تا کنون ادامه داشته است  رابه شدت محکوم میکنیم.
  ما تحت شکنجه  قرار دادن زندانیان سیاسی و عقیدتی و دگر اندیشان را  بمنظور گرفتن اعترافات غیر قانونی و اجباری، محکوم می کنیم.
 ما سرکوب های خشونت آمیز، پایمال شدن حقوق انسانی و سلب آزادی اندیشه را از ایشان در جهت توسعه طب مکمل که از نظر بین المللی به رسمیت شناخته شده است، محکوم می کنیم.
  محمد علی  طاهری نیز به مانند جوردانو برونو و گالیله و افراد دیگری است، که در قرون وسطی، تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات می شدند.
ما خشونت وارده بر وی برای واداشتنش به انکار مدرک دکترای افتخاری  خویش ، که این خشونت از نظر قانونی ممنوع است را محکوم میکنیم.
ما فشار پذیرش اتهامات واهی وارده بروی را که نقض آشکار حقوق بشرمی باشد محکوم می کنیم.
ما دولت ایران را مسئول سلامتی ایشان که بسیار هم آسیب دیده است می دانیم.
ما سهل انگاری عمدی در رابطه با سلامتی زندانیان به عنوان یک “راه حل نهایی، که سبب مرگ تدریجی آنها می شود محکوم می کنیم.
 استاد محمد علی طاهری به جهت اعتراض به بازداشت غیر قانونی اش، شکنجه و شرایط غیرانسانی زندان بیش از طی دو سال و سه ماه، در نهمین اعتصاب غذا بسر می برد.
ما تمدید مجازات محکومیت با جعل اتهامات جدید را برای ایشان محکوم می کنیم.
ما خواهان آزادی فوری ایشان از رئیس جمهورجدید آقای حسن  روحانی برای تحقق وعده شان و تضمین حقوق بشر در قانون اساسی هستیم.
 ما از دولت آلمان مصرانه تقاضا داریم که به طور فعال برای آزادی فوری آقای محمد علی طاهری اقدام کند، پیش از آنکه او جان خود را از دست دهد.
„ظالمان جهان را تهدید نمی کنند، بلکه آنانی که به ظلم اجازه می دهند“
( آلبرت انیشتین)