این کمپین، پس از درگذشت استاد محمد علی طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا در زمستان ۱۳۹۳، از کمپین آزادی استاد طاهری به کمپین احقاق حق وی تغییر نام داد ،برای مشاهده فعالیت های کمپین در زمان حیات استاد محمد علی طاهری اینجا را کلیک کنید

کمپین بین المللی حمایت از استاد محمد علی طاهری

+1 (800) 950 74 75

برگزاري جلسات دادگاه و دفاعيات استاد محمد علی طاهری

admin 02/15/2012

به گزارش کمپین بین المللی آزادی محمد علی طاهری، به نقل ازمشرق، طاهري پس از برگزاري جلسات دادگاه و دفاعيات خود در 4 جلسه، به اتهام توهين به مقدسات و بيان مطالبي كه هيچ گونه تخصصي در آنها نداشته و ادعاي الهام و دريافت آگاهي و ارائه اين دريافت ها به ديگران توسط دادگاه عمومي و انقلاب تهران به 5 سال حبس تعزيري محكوم شد.

 طاهري همچنين به اتهام مداخله غير قانوني در امور پزشكي و درمان – با توجه به اينكه هيچ فردي حق ندارد بدواً نظريات خود را روي انسان آزمايش كند- با استناد به مفاد قانون مجرم شناخته شده و پروانه فعاليت وي ابطال شد.
بر پايه اين گزارش، رييس فرقه انحرافي حلقه به اتهام تحصيل مال نامشروع و پخش غيرقانوني آثار سمعي و بصري به پرداخت 900 ميليون تومان محكوم شد.

اين گزارش مي افزايد: وي به علت لمس بيماران مونث بدون اينكه داراي وجوز طبابت باشد نيز به 74 ضربه شلاق محكوم شد.