این کمپین، پس از درگذشت استاد محمد علی طاهری زیر شکنجه و در اعتصاب غذا در زمستان ۱۳۹۳، از کمپین آزادی استاد طاهری به کمپین احقاق حق وی تغییر نام داد ،برای مشاهده فعالیت های کمپین در زمان حیات استاد محمد علی طاهری اینجا را کلیک کنید

کمپین بین المللی حمایت از استاد محمد علی طاهری

+1 (800) 950 74 75

اولین سالگرد شهادت استاد طاهری روبروی پارلمان اروپا در برلین

admin 01/11/2016

جمعی از عرفان حلقه ای های ساکن برلین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه را پاس داشتند. این سالگرد درحالی روبروی دفتر پارلمان اتحادیه اروپا، شعبه برلین انجام شد که یکی از جلسات مهم و ماهانه این اتحادیه با حضور نمایندگان برخی کشورهای اروپایی در داخل ساختمان پارلمان اروپا انجام می گرفت.

تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی، دلیل مخفی کردن درگذشت محمد علی طاهری توسط حکومت ایران را جویا شدند. سوالی که اکنون یک سال از آن میگذرد و همواره بی جواب مانده است.

برخی دیگر از افراد حاضر در این تجمع حکومت ایران را مسئول مستقیم این جنایت هولناک دانستند و به خانواده آقای طاهری گوشزد کردند که به همکاری با بازجویان و شکنجه گران استادشان خاتمه دهند و حقیقت را که همان شهادت محمد علی طاهری است را با شرافت و شهامت بازگو کنند.

اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری پیشتر در اسلو-نروژ، مالمو-سوئد و ترونهایم-نروژ برگزار شده بود و این برنامه قرار است در برخی از کشورهای دیگر طی روزهای آینده اجرا شود تا به گفته شاگردان آقای طاهری از’ تاریخ حقیقی شهادت وی’ پاسداری شود.

لازم به یادآوری است که با گذشت یکسال از درگذشت محمد علی طاهری، زیر شکنجه و در اعتصاب غذا، خانواده، وکلا و قوه قضاییه ایران با اقدامی مشترک و سه جانبه این مهم را منکر می شوند. به نظر برخی کارشناسان جامعه شناس محقق در زمینه عرفان حلقه، منکر شدن مرگ محمد علی طاهری نشان دهنده آن است که حکومت ایران برای خارج کردن عرفان حلقه ی محمد علی طاهری از ریل اصلی و حقیقی خود برنامه های از پیش تعیین شده ای دارد. برنامه هایی که ممکن است به زودی از طریق پیغام ها، دست نوشته ها و فایل های صوتی منتسب به آقای طاهری منتشر شود و بعضی پایه های اصلی اعتقادی آقای طاهری را که وی برای حراست از آنها جان سپرده است، در آنها انکار شود. زمینه سازی این موضوع هفته گذشته با انتشار خبری از سوی علیزاده طباطبایی در رسانه های نزدیک به سپاه، آغاز شد که در آن علیزاده مدعی شده بود آقای طاهری از عرفان حلقه توبه کرده است!

شهناز نیرومنش، مدیر مسوول و سخنگوی کمپین بین المللی حمایت از محمد علی طاهری اولین بار خبر درگذشت بنیانگذار عرفان حلقه زیر شکنجه و در اعتصاب را دی ماه (ژانویه ۲۰۱۵) سال ۱۳۹۳ اعلام کرد  که این خبر در مرداد ماه همان سال (آگوست ۲۰۱۵) در رسانه هایی نظیر دیلی تلگراف منتشر شد./

اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری روبروی  پارلمان اروپا  برلین – آلمان

اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری برلین-آلمان ۹ ژانویه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری
برلین-آلمان
۹ ژانویه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری برلین-آلمان ۹ ژانویه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری
برلین-آلمان
۹ ژانویه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری برلین-آلمان ۹ ژانویه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری
برلین-آلمان
۹ ژانویه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری برلین-آلمان ۹ ژانویه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری
برلین-آلمان
۹ ژانویه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری برلین-آلمان ۹ ژانویه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری
برلین-آلمان
۹ ژانویه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری برلین-آلمان ۹ ژانویه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری روبروی پارلمان اروپا برلین
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری
برلین-آلمان
۹ ژانویه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری برلین-آلمان ۹ ژانویه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری روبروی پارلمان اروپا برلین
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری
برلین-آلمان
۹ ژانویه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری برلین-آلمان ۹ ژانویه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری روبروی پارلمان اروپا برلین
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری
برلین-آلمان
۹ ژانویه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری برلین-آلمان ۹ ژانویه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری روبروی پارلمان اروپا برلین
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری
برلین-آلمان
۹ ژانویه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری برلین-آلمان ۹ ژانویه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری روبروی پارلمان اروپا برلین
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری
برلین-آلمان
۹ ژانویه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری برلین-آلمان ۹ ژانویه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری روبروی پارلمان اروپا برلین
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری
برلین-آلمان
۹ ژانویه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری برلین-آلمان ۹ ژانویه ۲۰۱۶ - ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴ اولین سالگرد شهادت استاد محمد علی طاهری روبروی پارلمان اروپا برلین
اولین سالگرد شهادت محمد علی طاهری
برلین-آلمان
۹ ژانویه ۲۰۱۶ – ۱۹ دی ماه ۱۳۹۴